Kurumsal

 

YTR iş elbiseleri olarak misyonumuz, kaynakların etkin ve efektif biçimde değerlendirilerek, değerlerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda, müşteri beklentilerini aşan mükemmellikte üretim ve servis vererek; müşterilerimiz, çalışanlarımız, iş ortaklarımız, hissedarlarımızla paylaşılan bir memnuniyetin sağlanması ve teknolojik üstünlüğümüzün sürekli kılınması yönünde, büyümek, yöremizin ve ülkemizin kalkınmasına, çevre ve sosyal yapının gelişmesinde katkıda bulunmaktır.

İçinde bulunduğumuz dönem sadece ürünlerin değil, kullanılan malzemelerin, üretim sisteminin, ürün üretilen ortamların da ürüne yakışır tarz ve kalitede dizayn edilmesini gerekli kılmaktadır. Globalleşen dünyamızı da, ülkemiz de, dünya ticaretinde kendisine yakışır bir şekilde gerek kalitesiyle, gerekse servis ve teknik destek anlamında yapılanması ile yerini almaktadır. Bu yeni yapılanmada uluslarararası standartlara uygunluk artık kaçınılmazdır. İşte bizde hizmet verdiğimiz firmaların kurumsal imajlarının oluşturulmasına katkıda bulunmak amacı ile müşterilerimizin beklentilerini aşan mükemmellikte hizmet vermekteyiz